• Tekstas 2

    2 Pardavimų skyrius: 8 5 269 0029

Susitarimas dėl paslaugos kokybės lygmens (SLA)

SLA (angl. Servise Level Agreement) apibrėžia papildomus Wordorado įsipareigojimus ir nurodo atsakomybes, jeigu įsipareigojimai nebus vykdomi.

Wordorado turi teisę pakeisti SLA susitarimą savo nuožiura be atskiro įspėjimo. Aktuali SLA redakcija visuomet skelbiama svetainėje: https://wordorado.lt/teisine-informacija/susitarimas-del-paslaugos-kokybes-lygmens-sla

Paslaugos pasiekiamumo garantija.

Wordorado tikslas yra teikti aukščiausios kokybės paslaugas, todėl suteikiame 100% paslaugos pasiekiamumo garantiją.

Paslaugos pasiekiamumas matuojamas naudojant stebėjimo priemones (angl. monitoring) iš trečios šalies teikiamų serverių. Stebimas WordPress svetainės ir duomenų bazės veikimas Wordorado serveryje.

Pateisinamas neveikimas.

Paslaugos pasiekiamumo garantija netaikoma:

  1. Planiniams priežiūros darbams, apie kurios Wordorado informuoja iš anksto.
  2. Kritiniams priežiūros darbams;
  3. Beta paslaugoms;
  4. Force majeure atvejais;
  5. Trikdžiams, kurie atsirado dėl Jūsų, ar Jūsų žinioje veikusių asmenų įtakos, įskaitant Wordorado paslaugų naudojimosi taisyklių pažeidimus;
  6. Trikdžiams, kurie atsirado dėl Jūsų, ar Jūsų žinioje veikusių asmenų, netinkamų svetainės, įskiepių, temų ir kitų programinės įrangos nustatymų;

SLA kreditai.

Už kiekvieną neveikimo valandą kompensuojama 10% Jūsų mokamo mėnesinio mokesčio kreditais. Kreditai suteikiami pasibaigus einamajam mėnesiui ir tik remiantis Wordorado stebėjimo įrankių informacija, tačiau kreditų suma negali viršyti 100% mokamo mėnesio mokesčio. SLA kreditai, jokiais atvejais nėra išmokami ar užskaitomi paslaugų nutraukimo atveju, jų negalima perleisti, parduoti. Norėdami gauti SLA kreditų, per 7 dienas nuo neveikimo momento, turite kreiptis į Wordorado pagalbą. Suteikti SLA kreditai, automatiškai pritaikomi kitoje Wordorado paslaugų sąskaitoje.

Pavyzdžiui: Jei paslaugos neveikimas užtruktų nuo 1-60 minučių, Jums priklausytų 10% kompensacija, jei pasibaigus einamajam mėnesiui Wordorado paslaugų sąskaitos suma yra 150€, būtų suteikta 15,00€ ( 150*0,1= 15,00) SLA kreditais. Jei paslauga neveiktų nuo 61 – 120 minučių, priklausytų 20 % kompensacija ir būtų suteikta 30,00€ ( 150*0,2=30,00) SLA kreditais.