• Tekstas 2

    2 Pardavimų skyrius: 8 5 269 0029

Rekomendavimo programos taisyklės

Rekomendavimo programos taisyklės apibrėžia papildomus Wordorado ir programos dalyvio įsipareigojimus ir nurodo atsakomybes, jeigu įsipareigojimai nebus vykdomi.

Wordorado turi teisę pakeisti rekomendavimo programos taisykles savo nuožiura be atskiro įspėjimo. Aktuali taisyklių redakcija visuomet skelbiama svetainėje: https://wordorado.lt/teisine-informacija/rekomendavimo-programos-taisykles

Rekomendavimo programos dalyvis

Rekomendavimo programos dalyviu gali būti tik registruotas Wordorado.lt klientas, išreiškęs savo valią dalyvauti rekomendavimo programoje ir sutikdamas su šiomis programos taisyklėmis.

Rekomendavimo programa

Kiekvienas programos dalyvio rekomenduotas klientas gaus sutartą kreditų sumą į Wordorado sąskaitą, kurį jis galės panaudoti per nurodytą laiką Wordorado paslaugų užsakymui.

Tuo atveju, kai rekomenduotas klientas išleidžia 25 € Wordorado paslaugoms, Wordorado perveda į programos dalyvio kreditų sąskaitą pervesime 25 €.

Rekomendavimo programos dalinimosi ir premijos suteikimo informacija

Wordorado programos dalyviui, suteikią specialią nuorodą ir unikalų dalinimosi kodą.

Jei programos dalyvis dalinasi specialia nuoroda, Wordorado imasi visų jam žinomų ir tinkamų naudoti priemonių, kad išsaugotų informaciją, kad naują klientą rekomendavo rekomendavimo programos dalyvis. Tam užtikrinti Wordorado naudoja „Cookies”, tačiau dėl kliento kuris registruojasi Wordorado.lt svetainėje naršyklės nustatymų, jokiais būdais negali garantuoti, kad kliento naršyklė perduos „Cookie” esančią rekomendavimo programos dalyvio informaciją.

Jei programos dalyvis, dalinasi unikaliu kodu, nurodytą kodą Wordorado.lt užsiregistravęs klientas nurodo savo paskyroje. Tokiu atveju, jei nurodytas rekomandavimo kodas yra teisingas, informacija apie rekomendavusį asmenį yra išsaugoma ir nuo to momento laikoma, kad klientą rekomendavo programos dalyvis.

Programos dalyvis gali kviesti neribotą kiekį klientų. Tačiau kviesti prisijungti prie Wordorado, galima tik teisėtais būdais, jokie spam ar apgaulės metodai toleruojami. Jei rekomendavimo nuorodą siųsite naujienlaiškyje, įsitikinkite, kad turite adresato sutikimą gauti naujienlaiškį.

Premija įvykdžius rekomendavimo programos sąlygas už vieną klientą yra pervedama tik vieną kartą.

Atsiskaitymas už paslaugas rekomendavimo premijos kreditais

Kreditais galima padengti iki 100% sąskaitos sumos už Wordorado suteiktas paslaugas. Už trečių šalių suteikiamas paslaugas atsiskaityti rekomendavimo programos kreditais negalima.

Kitos sąlygos

Wordorado turi teisę siųsti programos dalyviui informacines žinutes, bei kitą rekomendavimo programai aktualią informaciją el. paštu.

Rekomendavimo programos dalyviai turi teisę atsisakyti dalyvauti rekomendavimo programoje, tokiu atveju, nuo atsisakymo momento, kreditai už rekomendacijas nebeskaičiuojami.

Išaiskėjus, kad programos dalyvis veikia neteisėtais metodais, kenkia programai, jos įvaizdžiui, sukčiauja, Wordorado turi teisę sustabdyti programos dalyvio dalyvavimą programoje be atskiro įspėjimo, bei anuliuoti sukauptus rekomendavimo programos kreditus.